Team

team member

 

Atle Berg

Sivilarkitekt MNAL

402 16 597

atle.berg@norconsult.com

 

team member

 

Tor J. Østvang

Interiørarkitekt MNIL

913 47 745
tor.jorund.ostvang@norconsult.com

 

 

 

team member

 

Mads Berg

Sivilarkitekt MNAL

952 88 850

pensjonist

 

team member

 

Ragnhild BjØrnerheim Hynne

Master i arkitektur

986 05 590
ragnhild.bjornerheim.hynne@norconsult.com

 

team member

 

Birgit Wikan Berg

Sivilarkitekt MNAL

971 09 485
birgit.wikan.berg@norconsult.com

 

team member

 

Åsulv G.ReppesgÅrd

Master i arkitektur

402 89 181
asulv.g.reppesgard@norconsult.com

kontakt info

Arkitektene Berg og Østvang AS
Adr.: Brutippen 13, 2550 Os i Ø.
Tel.: 62 47 00 50

 

 

 

Org.nr og Bank Giro

Org.nr. 971 005 645 MVA
Bank Giro 1885.06.02367