Firmaet

Firmaprofil

 

Allsidighet og fleksibilitet er viktig for vår drift i

en utkantkommune. Vi legger vekt på å være tilgjengelig både for små og store oppdragsgivere

og yter alltid den service og oppmerksomhet hvert enkelt oppdrag har krav på. Vi ønsker å bidra til

et godt bygningsmiljø totalt sett, og har derfor stedstilpasning og lokal byggeskikk som naturlige elementer i våre prosjekter. Arkitektene Berg og Østvang AS har bred erfaring fra mange typer

oppdrag. Foruten arkitekturprosjektering tilbyr

vi tjenester innen interiørarkitektur,

bygningsadministrasjon, stedsutvikling

og reguleringsarbeid.

 

Bakgrunn


Arkitektene Berg og Østvang ble etablert i Os i Østerdalen i 1979. Siden den gang har firmaet

vokst, og har etter hvert fått et solid fotfeste i

Nord-Østerdalen og Rørosregionen.
I dag sysselsetter kontoret seks arkitekter.
I 2006 opprettet vi avdelingskontor på Dombås.

Kvalitetssikring

 

Vi har innarbeidet et kvalitetssystem som

sikrer riktig kvalitet på alle våre tjenester.

 

Vi har sentral godkjenning innen følgende

fagområder:

 

Ansvarlig søker kl. 3
Ansvarlig prosjekterende kl. 3
Ansvarlig kontrollerende kl. 3